ลามิเนต/หญ้าเทียม

ลามิเนต1

ลามิเนต ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะมีราคาไม่แพงติดตั้งง่าย และดูแลรักษาง่ายกว่าไม้จริง เหมาะสำหรับตกแต่งบ้าน เพิ่มความรู้สึกอบอุ่น เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และยังให้ความรู้สึกผ่อนคลาย การเลือกสีพื้น ควรนึกถึงเฟอร์นิเจอร์และสไตล์ของห้องด้วยนะค่ะ

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ลามิเนต2

ลามิเนต ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะมีราคาไม่แพงติดตั้งง่าย และดูแลรักษาง่ายกว่าไม้จริง เหมาะสำหรับตกแต่งบ้าน เพิ่มความรู้สึกอบอุ่น เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และยังให้ความรู้สึกผ่อนคลาย การเลือกสีพื้น ควรนึกถึงเฟอร์นิเจอร์และสไตล์ของห้องด้วยนะค่ะ

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ลามิเนต3

ลามิเนต ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะมีราคาไม่แพงติดตั้งง่าย และดูแลรักษาง่ายกว่าไม้จริง เหมาะสำหรับตกแต่งบ้าน เพิ่มความรู้สึกอบอุ่น เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และยังให้ความรู้สึกผ่อนคลาย การเลือกสีพื้น ควรนึกถึงเฟอร์นิเจอร์และสไตล์ของห้องด้วยนะค่ะ

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ลามิเนต4

ลามิเนต ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะมีราคาไม่แพงติดตั้งง่าย และดูแลรักษาง่ายกว่าไม้จริง เหมาะสำหรับตกแต่งบ้าน เพิ่มความรู้สึกอบอุ่น เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และยังให้ความรู้สึกผ่อนคลาย การเลือกสีพื้น ควรนึกถึงเฟอร์นิเจอร์และสไตล์ของห้องด้วยนะค่ะ

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ลามิเนต5

ลามิเนต ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะมีราคาไม่แพงติดตั้งง่าย และดูแลรักษาง่ายกว่าไม้จริง เหมาะสำหรับตกแต่งบ้าน เพิ่มความรู้สึกอบอุ่น เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และยังให้ความรู้สึกผ่อนคลาย การเลือกสีพื้น ควรนึกถึงเฟอร์นิเจอร์และสไตล์ของห้องด้วยนะค่ะ

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ลามิเนต6

ลามิเนต ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะมีราคาไม่แพงติดตั้งง่าย และดูแลรักษาง่ายกว่าไม้จริง เหมาะสำหรับตกแต่งบ้าน เพิ่มความรู้สึกอบอุ่น เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และยังให้ความรู้สึกผ่อนคลาย การเลือกสีพื้น ควรนึกถึงเฟอร์นิเจอร์และสไตล์ของห้องด้วยนะค่ะ

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ลามิเนต7

ลามิเนต ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะมีราคาไม่แพงติดตั้งง่าย และดูแลรักษาง่ายกว่าไม้จริง เหมาะสำหรับตกแต่งบ้าน เพิ่มความรู้สึกอบอุ่น เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และยังให้ความรู้สึกผ่อนคลาย การเลือกสีพื้น ควรนึกถึงเฟอร์นิเจอร์และสไตล์ของห้องด้วยนะค่ะ

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

หญ้าเทียม1


ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

หญ้าเทียม2


ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

หญ้าเทียม3


ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

หญ้าเทียม4


ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

หญ้าเทียม5


ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า