ฉากกั้นห้อง

ฉากกั้นห้อง1

ฉากกั้นห้อง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในบ้าน หรือ ช่วยจัดแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วนในแบบที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องง่ายและสามารถทำได้ทันทีโดนไม่ต้องรื้อ ทุบ เพราะฉากกั้นห้องสามารถติดตั้งได้ง่ายไม่เปลืองพื้นที่ สามารถพับเก็บได้สะดวกต่อการใช้งาน

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ฉากกั้นห้อง2

ฉากกั้นห้อง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในบ้าน หรือ ช่วยจัดแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วนในแบบที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องง่ายและสามารถทำได้ทันทีโดนไม่ต้องรื้อ ทุบ เพราะฉากกั้นห้องสามารถติดตั้งได้ง่ายไม่เปลืองพื้นที่ สามารถพับเก็บได้สะดวกต่อการใช้งาน

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ฉากกั้นห้อง3

ฉากกั้นห้อง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในบ้าน หรือ ช่วยจัดแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วนในแบบที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องง่ายและสามารถทำได้ทันทีโดนไม่ต้องรื้อ ทุบ เพราะฉากกั้นห้องสามารถติดตั้งได้ง่ายไม่เปลืองพื้นที่ สามารถพับเก็บได้สะดวกต่อการใช้งาน

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ฉากกั้นห้อง4

ฉากญี่ปุ่น เป็นฉาากกั้นห้องที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน นอกจากจะสามารถกั้นห้องให้เป็นสัดส่วนแล้วยังเพิ่มความสวยงาม ด้วยแสงที่่ลอดผ่านจากช่องกระจกอะคริลิค ทำให้คุณได้สัมผัสถึงความแต่งต่างอย่างมีสไตล์

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ฉากกั้นห้อง5

ฉากญี่ปุ่น เป็นฉาากกั้นห้องที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน นอกจากจะสามารถกั้นห้องให้เป็นสัดส่วนแล้วยังเพิ่มความสวยงาม ด้วยแสงที่่ลอดผ่านจากช่องกระจกอะคริลิค ทำให้คุณได้สัมผัสถึงความแต่งต่างอย่างมีสไตล์

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ฉากกั้นห้อง6

ฉากกั้นห้อง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในบ้าน หรือ ช่วยจัดแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วนในแบบที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องง่ายและสามารถทำได้ทันทีโดนไม่ต้องรื้อ ทุบ เพราะฉากกั้นห้องสามารถติดตั้งได้ง่ายไม่เปลืองพื้นที่ สามารถพับเก็บได้สะดวกต่อการใช้งาน

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ฉากกั้นห้อง7

ฉากกั้นห้อง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในบ้าน หรือ ช่วยจัดแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วนในแบบที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องง่ายและสามารถทำได้ทันทีโดนไม่ต้องรื้อ ทุบ เพราะฉากกั้นห้องสามารถติดตั้งได้ง่ายไม่เปลืองพื้นที่ สามารถพับเก็บได้สะดวกต่อการใช้งาน

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ฉากกั้นห้อง8

ฉากกั้นห้อง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในบ้าน หรือ ช่วยจัดแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วนในแบบที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องง่ายและสามารถทำได้ทันทีโดนไม่ต้องรื้อ ทุบ เพราะฉากกั้นห้องสามารถติดตั้งได้ง่ายไม่เปลืองพื้นที่ สามารถพับเก็บได้สะดวกต่อการใช้งาน

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ฉากกั้นห้อง9

ฉากกั้นห้อง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในบ้าน หรือ ช่วยจัดแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วนในแบบที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องง่ายและสามารถทำได้ทันทีโดนไม่ต้องรื้อ ทุบ เพราะฉากกั้นห้องสามารถติดตั้งได้ง่ายไม่เปลืองพื้นที่ สามารถพับเก็บได้สะดวกต่อการใช้งาน

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ฉากกั้นห้อง10

ฉากญี่ปุ่น เป็นฉาากกั้นห้องที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน นอกจากจะสามารถกั้นห้องให้เป็นสัดส่วนแล้วยังเพิ่มความสวยงาม ด้วยแสงที่่ลอดผ่านจากช่องกระจกอะคริลิค ทำให้คุณได้สัมผัสถึงความแต่งต่างอย่างมีสไตล์

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า