ม่านเยื่อไม้ธรรมชาติ

ม่านเยื่อไม้ธรรมชาติ1

ม่านเยื่อไม้ธรรมชาติ เหมาะกับบ้านสไตล์เขตร้อน เพราะใช้วัสดุธรรมชาติในการตกแต่งบ้าน ช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ร่มรืน ช่วยกรองแสงแดดที่ส่องเข้ามาให้ลดน้อยลง เหมาะกับห้องนั่งเล่นที่ต้องการให้มีแสงบ้างเล็กน้อยค่ะ

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ม่านเยื่อไม้ธรรมชาติ2

ม่านเยื่อไม้ธรรมชาติ เหมาะกับบ้านสไตล์เขตร้อน เพราะใช้วัสดุธรรมชาติในการตกแต่งบ้าน ช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ร่มรืน ช่วยกรองแสงแดดที่ส่องเข้ามาให้ลดน้อยลง เหมาะกับห้องนั่งเล่นที่ต้องการให้มีแสงบ้างเล็กน้อยค่ะ

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า

ม่านเยื่อไม้ธรรมชาติ3

ม่านเยื่อไม้ธรรมชาติ เหมาะกับบ้านสไตล์เขตร้อน เพราะใช้วัสดุธรรมชาติในการตกแต่งบ้าน ช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ร่มรืน ช่วยกรองแสงแดดที่ส่องเข้ามาให้ลดน้อยลง เหมาะกับห้องนั่งเล่นที่ต้องการให้มีแสงบ้างเล็กน้อยค่ะ

ราคา 0 บาท

หยิบใส่ตะกร้า